Brainy Sensory Enhancement to
trening mózgu

Międzynarodowy program rozwoju kluczowych kompetencji szkolnych i życiowych, odkrywania talentów i niewiarygodnych możliwości mózgu dziecka, prawdziwego potencjału umysłu, wzmacniania zmysłów, mindfulness, pamięci i inteligencji wielorakich. 

Dzięki naszej metodzie dziecko rozwija przekonanie, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Nabiera pewności siebie, jest pozytywnie nastawione do życia i szczęśliwsze a jego życie zmienia się na lepsze.

Innowacyjne rozwiązania zawarte w metodzie Brainy Sensory Enhancement ukazują niesamowite możliwości mózgu i umysłu dziecka. Brainy SE stymuluje mózg i trenuje umysł poprzez wzmacnianie zmysłów.

Ćwiczenia kontrolowania fal mózgowych oraz ćwiczenia mózgu dają niesamowite wyniki.  Uczą dzieci otwartości na nowe, minimalizują niepokój, kształtują  pozytywne nawyki, co gwarantuje dobry start w przyszłość i pozwala osiągnąć sukces.

Brainy Sensory Enhancement zapewnia Twojemu dziecku dobrą przyszłość, ponieważ wtedy, kiedy to najbardziej skuteczne, wspiera rozwój jego mózgu, wzmacnia zmysły i jego potencjał intelektualny, kreatywność, intuicję, naturalne talenty.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i eksperymentów, pobudza ciekawość, pozwala odkryć talenty i pasje oraz inteligencje wielorakie i sprawia, że świat staje przed dziećmi otworem.

Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwoju dzieci i pracujemy z międzynarodowym zespołem ekspertów. Brainy SE – nasz program wspierania kompetencji szkolnych i życiowych stworzony został przez ekspertów Brain Child Learning  – światowych liderów w dziedzinie badań nad rozwojem ludzkiego mózgu. Innowacyjne techniki uczenia się w połączeniu z przełomowym programem badawczym dały nam mocną pozycję w sektorach edukacji od momentu powstania w 1999 roku. Doskonale wiemy, że w trakcie pierwszych lat życia mózg człowieka dysponuje możliwościami, których nie będzie mieć już nigdy później. To właśnie dlatego Brainy SE staje się pierwszym wyborem rodziców, którzy dostrzegają w swoich dzieciach potencjał i chcą dla nich jak najlepiej.

Kurs Brainy Sensory Enhancement przeznaczony jest dla dzieci od 7 do 15 roku życia. To edukacja przyszłości dla liderów XXI wieku, którzy będą znać swoją wartość, potrafić kreować własną rzeczywistość, są wewnątrzsterowni. 

Program uczy dziecko jak w pełni wykorzystać siłę jego intelektu, kreatywność, intuicję, talenty i pasje. Dzięki temu Brainy SE na całym świecie kształci pokolenia świadomych siebie, młodych ludzi, przekonanych o nieograniczonych możliwościach genialnego umysłu.

Sprawdziliśmy nasz program w polskiej szkole. Dzięki wprowadzeniu programu Brainy SE do programu szkolnego, uczniowie wzorcowej szkoły Brainy – częstochowskiej Soward Academy – osiągają sukcesy naukowe i sportowe.

Przekonaj się, że zajęcia Brainy SE gwarantują rozwój Twojego dziecka i są przepustką do wielkiego świata.

Widok zadowolonego, uśmiechniętego dziecka, które nie boi się stawiać czoła przeciwnościom i z satysfakcją realizuje kolejne życiowe i zawodowe wyzwania, jest warty wszystkiego. 

Korzyści dla dziecka

 1. Świadomość swoich pasji, talentów, mocnych stron
 2. Wiara w nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu
 3. Wiara w siebie i bardziej pozytywne podejście do nauki i życia
 4. Szybszy i bardziej efektywny proces uczenia się
 5. Lepsze zapamiętywanie wyuczonych wiadomości
 6. Szybsza i dokładniejsza realizacja zadań szkolnych
 7. Poprawa skupienia i koncentracji uwagi
 8. Szybsze przypominanie informacji
 9. Mniej frustracji przy trudnych zadaniach
 10. Zwiększona zdolność myślenia i rozumienia
 11. Zwiększona szybkość czytania
 12. Poprawa kreatywności myślenia
 13. Lepsza komunikacja z rodzicami, rówieśnikami i nauczycielami

Struktura kursu Brainy SE (Brainy Wzmocnienie Zmysłów - Brainy Sensory Enhancement)

 • Kurs Brainy SE składa się łącznie z 224 lekcji (lekcja trwa 45 minut).
 • Każdy poziom Kursu składa się z 112 lekcji,(lekcja trwa 45 minut).
 • Każdy Poziom Kursu dzieli się na 4 Moduły, po 28 lekcji każdy.
 • Każdy Moduł składa się z 1 warsztatu (2 razy po 5 lekcji) oraz 9 sesji, po 2 lekcje każda – 1 raz w tygodniu.

Wszystkie ćwiczenia wykonywane podczas warsztatów wprowadzających (workshops) i w trakcie sesji ćwiczeniowych (follow-ups) mają znaczenie dla końcowego efektu edukacyjnego w metodzie Brainy.

Efekty kształcenia

 • Poziom 1
 • Poziom 2
 • Poziom 3
 • Poziom 4
 • Poziom 5
 • Poziom 6
 • Poziom 7
 • Poziom 8

AKTYWACJA ZMYSŁÓW

 • Uczeń poznaje zasady Brainy,
 • uczy się holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • poznaje zasady i praktykę aktywnego skupienia i koncentracji,
 • uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • zdobywa umiejętność kreatywnego myślenia,
 • zdobywa umiejętność lepszego spostrzegania,
 • potrafi osiągnąć stan skupienia potrzebny do pozazmysłowej percepcji.

KOMUNIKACJA I PERCEPCJA POZAZMYSŁOWA

 • uczeń osiąga stan aktywnej koncentracji i relaksu,
 • stan spokojnej relaksacji jest dla niego stanem naturalnym i pożądanym,
 • szlifuje umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • ćwiczy kreatywność, spostrzegawczość i umiejętność aktywnego spostrzegania,
 • zdobywa umiejętność panowania nad stresem,
 • uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • potrafi osiągnąć stan skupienia potrzebny do przesyłania informacji i czytania z wyłączonym zmysłem wzroku.

POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE

 • z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • szlifuje umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • stan spokojnej relaksacji jest dla niego stanem naturalnym i pożądanym,
 • potrafi regulować oddech,
 • panuje nad stresem,
 • uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • potrafi wykonywać ćwiczenia równoważące obie półkule mózgu,
 • wykonuje ćwiczenia doskonalące pamięć i przypominanie,
 • nabywa umiejętności wizualizacji (myślenia obrazami), niezbędnego w pracy nad reedukacją stresu, szybkim czytaniem i zapamiętywaniem.

KWANTOWE PRZYSWAJANIE

 • z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • szlifuje umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • szlifuje umiejętność osiągania dystansu do siebie i do świata zewnętrznego,
 • poprawia umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami i rodzicami,
 • nabywa umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego bez patrzenia na strony
 • poprawia umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.

ENERGIA UMYSŁU

 • z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • poprawia umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego,
 • poprawa pamięci, zapamiętywania i przypominania,
 • poprawia umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • nabywa umiejętności uważnego uczestnictwa „bycia tu i teraz”,
 • uczeń nabywa praktycznej umiejętności panowania nad stresem,
 • poprawia umiejętność redukcji złych emocji,
 • poprawia umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami i rodzicami,
 • poprawa zdolności intuicyjnego podejmowania decyzji,
 • wzrost empatii – lepsza umiejętność czytania emocji i reagowania na emocje
 • wzrost inteligencji społecznej (lepsze relacje z rówieśnikami, rodzicami, osobami straszymi)
 • lepsze zarządzanie czasem i sobą w czasie (mniej spóźnień, szybsze wybieranie się do szkoły)
 • rozumie, że dobre samopoczucie i życie w harmonii z samym sobą wpływa pozytywnie na każde działanie i dodaje odwagi w radzeniu sobie z codziennymi przeciwnościami.

PAMIĘĆ FOTOGRAFICZNA

 • z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • poprawia umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego,
 • poprawa pamięci, zapamiętywania i przypominania,
 • uczy się podnoszenia własnej samooceny i poczucia wartości,
 • kształtuje umiejętność kultywowania zdrowych nawyków żywieniowych, oddychania.

KWANTOWE PRZYSWAJANIE W PRAKTYCE

 • z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • ćwiczy umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • szlifuje umiejętność osiągania dystansu do siebie i do świata zewnętrznego,
 • poprawia umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami i rodzicami,
 • nabywa umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego bez patrzenia na strony
 • poprawia umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.

MISTRZ BRAINY 

 • potrafi osiągnąć stan aktywnej koncentracji bez względu na otoczenie,
 • posiada umiejętność super szybkiego czytania sensorycznego,
 • posiada umiejętność długotrwałego zapamiętywania i przypominania,
 • szybko zapamiętuje i przypomina sobie wyuczony materiał szkolny,
 • realizuje zadania w poczuciu własnej wartości i pewności siebie,
 • posiada zdrowe nawyki żywieniowe i stosuje je w praktyce,
 • posiada umiejętność prawidłowego oddychania,
 • posiada postawę optymistyczną i potrafi szybko radzić sobie ze stanami złego poczucia emocjonalnego,
 • charakteryzuje się otwartą i tolerancyjną postawą życiową,
1

WYJĄTKOWE CECHY KURSU BRAINY SE

Struktura kursu

 • Kurs Brainy SE składa się łącznie z 224 lekcji, po 45 minut każda.
 • Każdy poziom Kursu składa się z 112 lekcji, po 45 minut każda.
 • Każdy Poziom Kursu dzieli się na 4 Moduły, po 28 lekcji każdy.
 • Każdy Moduł składa się z 1 warsztatu (2 razy po 5 lekcji) oraz 9 sesji, po 2 lekcje każda – 1 raz w tygodniu.
DSCF3078

Zobacz nasz Webinar

Dr Cezary Wosiński

Prezes Brainy Polska – zaprasza na opowieść o Brainy Sensory Enhancement– edukacji przyszłości dla prawdziwych liderów XXI wieku.

12 problemów szkolnych, które rozwiązuje Brainy Sensory Enhancement!

Brainy Sensory Enahancement

Brainy Sensory Enahancement to program, który daje wszystko, co dla mózgu najlepsze. W trakcie zajęć uwalniamy genialny umysł dziecka i pozwalamy na rozwój kluczowych kompetencji szkolnych i życiowych. Brainy SE pozwala odkrywać talenty dziecka i niewiarygodne możliwości jego mózgu. To właśnie metoda Brainy wzmacnia zmysły, trenuje pamięć i koncentrację, pozwala praktykować mindfulness i wielorakie inteligencje. Dzięki temu dziecko wie, co dla mózgu jest najlepsze i jak prawidłowo wspierać jego rozwój.
Brainy SE sprawia, że dziecko zaczyna w siebie wierzyć i krok po kroku realizuje swoje marzenia. Zyskuje przekonanie, że niemożliwie nie istnieje. Dzięki temu, że w Brainy SE uwalniamy genialny umysł dziecka, pociecha ma zapewnioną dobrą przyszłość. Brainy wspiera bowiem zmysły, potencjał intelektualny dziecka, jego kreatywność, intuicję i naturalne talenty. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i eksperymentów, warsztaty Brainy SE pobudzają ciekawość, pozwalają odkryć talenty i pasje oraz inteligencje wielorakie i sprawiają, że świat staje przed dziećmi otworem.

file.jpeg
Przewiń do góry