Raport Institute for The Future University of Phoenix, USA

Udostępnij

W 2020 roku ukazała się Raport Institute for The Future University of Phoenix, USA. Autorzy opracowania zwracają uwagę na czynniki, które mają obecnie wpływ na rozwój społeczeństw. Najważniejsze z nich to: wydłużenie życia, powszechna automatyzacja, wzrost znaczenia baz danych, nowe narzędzia komunikacji, nowe formy produkcji, globalizacja.

Na podstawie tych czynników autorzy raportu prezentują również umiejętności przyszłości, które pozwolą odnaleźć się na rynku pracy przyszłości i odnieść sukces w globalnym świecie. Poniżej lista najważniejszych umiejętności. Jesteśmy dumni, że uczniowie #Soward nabywają te kompetencje w swojej szkole, w oparciu o sprawdzone naukowo, autorskie metody. A dzięki naszym partnerom umiejętności te mogą zdobywać uczniowie w całym kraju.

 • Umiejętność współodczuwania pozwalającego zrozumieć otoczenie, wpływać na reakcje i wchodzić w pożądane relacje z innymi
 • Umiejętność myślenia i znajdowania rozwiązań, które wykraczają poza wyuczone schematy.
 • Umiejętność pracy i współpracy w różnych paradygmatach kulturowych.
 • Umiejętność przekładania ogromnych ilości danych w spójne koncepcje i budowa rozumowania opartego na danych.
 • Umiejętność krytycznego podejścia i rozwoju treści, które wykorzystują nowe środki przekazu i wykorzystywania tych mediów do skutecznej komunikacji.
 • Umiejętność rozumienia koncepcji, które wykraczają poza zasięg jednej dyscypliny np. naukowej.
 • Zdolność do tworzenia i rozwoju zadań, procesów twórczych, w taki sposób, aby otrzymać pożądany efekt.
 • Umiejętność nadawania ważności informacjom oraz zwiększania ich użyteczności.
 • Umiejętność efektywnej współpracy jako członek wirtualnego zespołu.
 • Umiejętność znajdowania głębszego sensu i istotności zjawisk zachodzących w gospodarce i rzeczywistości społecznej.
 • #BudujemyKapitałDziecka #SowardQuality #Brainy

Na blogu

Blog

Europejski Dzień Języków – dlaczego warto go świętować?

Jest wiele powodów, dla których warto włączać najmłodszych w Europejski Dzień Języków. Dlaczego to święto jest tak ważne dla Grupy Soward – prekursora nowej edukacji, grupy edukacyjnej posiadającej już ponad 260 ośrodków w całej Polsce? – Dobrze wiemy, że efektywność komunikacji, także w

Czytaj więcej »
Scroll to Top