Raport Institute for The Future University of Phoenix, USA

Udostępnij

W 2020 roku ukazała się Raport Institute for The Future University of Phoenix, USA. Autorzy opracowania zwracają uwagę na czynniki, które mają obecnie wpływ na rozwój społeczeństw. Najważniejsze z nich to: wydłużenie życia, powszechna automatyzacja, wzrost znaczenia baz danych, nowe narzędzia komunikacji, nowe formy produkcji, globalizacja.

Na podstawie tych czynników autorzy raportu prezentują również umiejętności przyszłości, które pozwolą odnaleźć się na rynku pracy przyszłości i odnieść sukces w globalnym świecie. Poniżej lista najważniejszych umiejętności. Jesteśmy dumni, że uczniowie #Soward nabywają te kompetencje w swojej szkole, w oparciu o sprawdzone naukowo, autorskie metody. A dzięki naszym partnerom umiejętności te mogą zdobywać uczniowie w całym kraju.

 • Umiejętność współodczuwania pozwalającego zrozumieć otoczenie, wpływać na reakcje i wchodzić w pożądane relacje z innymi
 • Umiejętność myślenia i znajdowania rozwiązań, które wykraczają poza wyuczone schematy.
 • Umiejętność pracy i współpracy w różnych paradygmatach kulturowych.
 • Umiejętność przekładania ogromnych ilości danych w spójne koncepcje i budowa rozumowania opartego na danych.
 • Umiejętność krytycznego podejścia i rozwoju treści, które wykorzystują nowe środki przekazu i wykorzystywania tych mediów do skutecznej komunikacji.
 • Umiejętność rozumienia koncepcji, które wykraczają poza zasięg jednej dyscypliny np. naukowej.
 • Zdolność do tworzenia i rozwoju zadań, procesów twórczych, w taki sposób, aby otrzymać pożądany efekt.
 • Umiejętność nadawania ważności informacjom oraz zwiększania ich użyteczności.
 • Umiejętność efektywnej współpracy jako członek wirtualnego zespołu.
 • Umiejętność znajdowania głębszego sensu i istotności zjawisk zachodzących w gospodarce i rzeczywistości społecznej.
 • #BudujemyKapitałDziecka #SowardQuality #Brainy

Na blogu

Blog

Dlaczego warto uczyć dzieci o mediach?

O rosnącej roli mediów w życiu najmłodszych nie trzeba nikogo przekonywać. Ich wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci jest ogromny i – co warte podkreślenia – nie zawsze pozytywny. Coraz częściej zauważa się, że czytanie bajek, spacer czy wspólna zabawa z dzieckiem

Czytaj więcej »
Blog

Pokolenie płatków śniegu – co warto wiedzieć?

W ostatnich latach termin „pokolenie płatków śniegu” stał się popularnym określeniem, używanym często w kontekście młodszych generacji, szczególnie millenialsów i pokolenia Z. Opisuje się nim młodych ludzi o cechach osób nadmiernie wrażliwych, nietolerancyjnych wobec krytyki i nadmiernie przekonanych o swojej wyjątkowości. Ale czy

Czytaj więcej »
Scroll to Top
Dostarczamy relacje

Odbierz bezpłatnie Ebooka. Jak prawidłowo chwalić dzieci?