Soward Mental Power to
trening mentalny dla dzieci i młodzieży odporność psychiczna poczucie własnej wartości społeczeństwo otwarte kreatywność i elastyczność myślenia

Soward Mental Power to autorski kurs, oparty o przemyślenia i doświadczenia Marka Kamińskiego w drodze na biegun i rozszerzenie stworzonej przez podróżnika metody Biegun. Powstała na podstawie ekstremalnych wypraw Marka, gdzie niejednokrotnie przekraczał granice ludzkiej wytrzymałości.

Program prowadzi uczestników drogą rozpoznania własnych zasobów i kompetencji, słabych i mocnych stron, do przekuwania własnych marzeń w realne cele do zrealizowania.

Program podzielony został na 6 obszarów zawierających komponenty niezbędne do budowania odporności psychicznej. Każdy z 6 obszarów składa się z 10 kluczowych zagadnień tematycznych wraz z odpowiednimi ćwiczeniami. Wszystkie zagadnienia są pogłębieniem i rozwinięciem tematyki samopoznania, prowadzącymi do wzmacniania swojej siły mentalnej i gruntownej odpowiedzi na pytanie – Kim Jestem.

Kurs trwa 10 miesięcy i obejmuje 30 spotkań dwugodzinnych z zakresu 60 tematów do zrealizowania.

Program Soward Mental Power jest dla dzieci od 12 do 18 roku życia.

Program składa się z trzydziestu niezależnych modułów, podzielonych na dwa odrębnezagadnienia, z których każdy może być scenariuszem indywidualnych jak i grupowych zajęć lublekcji dla Trenerów SOWARD MENTAL POWER, nauczycieli i pedagogów.

Metoda dedykowana jest do pracy zarówno z uczniami w ramach placówek szkolnych i dydaktycznych, jak i dosamodzielnej, indywidualnej pracy rozwojowej. Program nie wymaga od prowadzącychdodatkowych kwalifikacji wstępnych poza uczestnictwem w szkoleniu w ramach SOWARDMENTAL POWER które kończy się uzyskaniem certyfikatu.

 1. Nawiąż więź
 2. Poznaj samego siebie
 3. Relacje z innymi
 4. Relacje z samym sobą
 5. Kim jestem
 6. Moje współrzędne
 7. Gdzie jestem i gdzie chcę być
 8. Moje granice
 9. Nie bój się samotności
 10. Wszystko się zmienia
 1. Moje mocne strony. Zasoby i kompetencje
 2. Moje słabe strony. Wady i co się pod nimi kryje
 3. Moje deficyty i ograniczenia
 4. Mapa moich emocji
 5. Czego się boję – czyli jak pokonać strach
 6. Słowa które dodają mocy
 7. Mapa moich przekonań
 8. Przeprogramowanie kodów
 9. Jak widzą mnie inni?
 10. Mapa moich wartości
 1. Potrzeby i pragnienia
 2. Moje marzenia
 3. Wszystko to co jest ważne
 4. Moja wizja siebie. Ja z przyszłości
 5. Moje konkretne cele do zrealizowania
 6. Mniej znaczy więcej
 7. Moi sprzymierzeńcy
 8. Labirynt decyzji
 9. Mój Biegun
 10. A jeśli to Ty jesteś Biegunem?
 1. Zaprawa
 2. Cel czy droga do celu?
 3. Czego uczą mnie porażki?
 4. Sposoby pokonywania przeszkód
 5. Mój przyjaciel stres
 6. Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim
 7. Jest wiele ścieżek do celu
 8. Wybór drogi na Biegun
 9. Kamienie Milowe
 10. Checklista i Mapa Drogi
 1. Komfort i wychodzenie ze strefy komfortu
 2. Trudne sytuacje
 3. Siła akceptacji
 4. Siła wdzięczności
 5. Siła Intuicji
 6. Moje kotwice
 7. Wyobraźnia i wizualizacja
 8. Moje rytuały
 9. Dystans i perspektywa
 10. Energia podąża za uwagą
 1. Gdzie teraz jestem?
 2. Konsekwencja i determinacja
 3. Kontrola i poczucie wpływu
 4. Ryzyko i wyzwania
 5. Miłość, pasja i spełnienie
 6. Tu i teraz
 7. Samoświadomość
 8. Współdzielenie
 9. Poziom Mojej odporności
 10. Koniec może być początkiem

Korzyści dla dzieci i młodzieży

KORZYŚCI

 • buduje trwałe poczucie własnej wartości,
 • uczy odnaleźć własny potencjał, wskazuje wagę siły sprawczej człowieka, uczy aktywności,
 • kształci społeczeństwo otwarte na innych, na zmiany, gotowe do tworzenia lepszego świata,
 • tworzy społeczności bez granic i bez barier,
 • uczy niestandardowych rozwiązań, kreatywności i elastyczności myślenia wypracowanie kompetencji, które realnie pozwolą kształtować swoje życie i podejmować decyzje.

Struktura kursu

Kurs trwa 10 miesięcy i obejmuje 30 spotkań dwugodzinnych z zakresu 60 tematów do zrealizowania.

 

Program podzielony został na 6 obszarów zawierających komponenty niezbędne do budowania odporności psychicznej. Każdy z 6 obszarów składa się z 10 kluczowych zagadnień tematycznych wraz z odpowiednimi ćwiczeniami. Wszystkie zagadnienia są pogłębieniem i rozwinięciem tematyki samopoznania, prowadzącymi do wzmacniania swojej siły mentalnej i gruntownej odpowiedzi na pytanie – Kim Jestem.

nastolatka
mental_power

Cele programu

Ciągle wzrastająca liczba młodych osób z zaburzeniami lękowymi, wycofanych życiowo, zobniżoną samooceną i utratą wiary w siebie, wzrost liczby samobójstw oraz znaczącychepizodów depresyjnych przed osiągnięciem 18 roku życia skłoniły nas do stworzenia narzędzia dopracy, zarówno wspólnej w grupach czy klasach, jak i pracy indywidualnej w mniejszychzespołach. Program został opracowany w taki sposób, by prowadząc młodego człowieka wposzukiwaniu jego pragnień, przekuwać je na marzenia oraz realne cele do zrealizowania,wspierając go jednocześnie w budowaniu jego odporności psychicznej, poczucia sprawczości iwłasnej wartości.

Celem programu jest:

 • budowanie odporności psychicznej u młodzieży,
 • zapobieganie rozwojowi zaburzeń lękowych i depresji,
 • wsparcie uczniów zdolnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • rozwijanie kluczowych kompetencji życiowych takich jak kreatywność, samodzielność, innowacyjność, przedsiębiorczość,
 • rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, szacunku i uważności wobecinnych ludzi oraz świadomego i konstruktywnego podejścia do własnych błędów i porażek,
 • praca nad własnym samopoznaniem, poprzez odkrywanie własnych kompetencji i zasobów oraz mocnych i słabych stron,
 • wyznaczanie własnych i konkretnych celów oraz dróg ich realizacji,
 • wyruszenie w drogę do jednego z tych celów, a w konsekwencji dotarcie do niego,
 • wsparcie ucznia w świadomym wyborze ścieżki kariery życiowe,
 • propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
 • kształtowanie otwartej postawy wobec świata.

 

Scroll to Top
Odbierz bezpłatnie plik PDF "25 wskazówek, jak wychować kreatywne dziecko"

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną

Dostarczamy relacje

Odbierz bezpłatnie Ebooka. Jak prawidłowo chwalić dzieci?