AKADEMIA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

WSPIERAMY SUKCES DZIECKA

Kiedy tworzyłem Soward myślałem, że w życiu przydają się umiejętności życiowe. Przydały się mnie, przydadzą się innym. A jeszcze, gdyby ktoś za dzieciaka nauczył mnie budowania relacji, inteligencji emocjonalnej, uważności, czy asertywności osiągnąłbym pewnie więcej.

Dodatkowo myślałem, że gdy świat gna do przodu po łączach szybkiego internetu napędzany sztuczną inteligencją należy zmienić myślenie na temat przyszłości naszych dzieci. Nauka kompetencji kluczowych jest gwarancją, że dziecko odnajdzie się w zmieniającej się rzeczywistości. Badacze twierdzą bowiem, że najważniejszą rzeczą, jaką powinni robić rodzice jest wsparcie i rozwój kluczowych kompetencji swoich dzieci.

I jeszcze myślałem, że pracownikom jutra (dzisiejszym dzieciom), należy jak najwcześniej pomóc odkryć i rozwinąć swój indywidualny potencjał. Wyposażyć w umiejętności społeczne, aby mogli osiągać swój biegun, czy swój Mount Everest. Jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania na rynku pracy przyszłości. Potrafili pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Osiągać sukcesy miarę swoich możliwości i aspiracji. Dbać o siebie, rozwijać się i wnosić wkład w rozwój świata.

Dzisiejsze dzieci to ktoś więcej niż tylko przyszli liderzy. To oni będą odpowiedzialni za świat, w którym my będziemy się starzeć. Dlatego wspierając je dziś, budujemy ich kapitał na jutro. I jednocześnie tworzymy mądrzejszy, lepszy świat dla siebie. Klasyczne in-win, jeśli ktoś w to wierzy.

 

Dziś – po pandemii – jeszcze myślę o ich dobrostanie, kondycji psychicznej. I znów okazuje się, że tu Soward też jest odpowiedzią. Dziś w Polsce statystycznie dzieciom żyje się coraz gorzej. Przeciążone programem szkolnym, narażane na przemoc ze strony dorosłych i rówieśników, pozbawione wsparcia instytucji, dzieci i młodzież znalazły się w kryzysie, z którego samodzielnie nie wyjdą.

Według danych policji w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób do 18. roku życia, które popełniły samobójstwo, wzrosła o 9 proc., a liczba prób samobójczych wzrosła aż o 51 proc. W 2022 r. padł tragiczny rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży. W tym czasie życie próbowało sobie odebrać aż 2037 młodych osób, z czego 150 prób zakończyło się zgonem. Nie wszystkie zdarzenia są jednak zgłaszane służbom, więc dane mogą być niedoszacowane.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że drastyczne załamanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nastąpiło, gdy wybuchła pandemia. Od przedpandemicznego roku 2019 do roku 2022 liczba pacjentów dziecięcych w systemie ochrony zdrowia psychicznego wzrosła o 87 proc., a pacjentów młodzieżowych powyżej 13. r.ż. – o 168 proc.

Pandemiczne obostrzenia zakończyły się jednak już jakiś czas temu, a dobrostan i stan psychiczny najmłodszych wcale się nie poprawia. Młode pokolenie zawsze musiało mierzyć się z emocjonalnymi wyzwaniami. Edukacja przez Internet i zamknięcie w domu zadają się przepełnić czarę goryczy.

Dziś myślę, że jestem potrzebny. Potrzebna jest jak największa skala naszego przedsięwzięcia, bo dziś, to coraz częściej biznes jest promotorem najważniejszych idei. Największe biznesowe korporacje promują najważniejsze wartości.

Soward jeszcze nie jest największy na świecie, ale już mówi o najważniejszych na świecie rzeczach. Mówi o przyszłości dzieci i Twojego świata już dziś.

To przekonanie jest dla mnie ważne i daje mi ogromną motywację do pracy. A dla Ciebie?

mgr Dorota Wosińska

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI SOWARD KOLOROWA EDUKACJA

Dyrektorka Akademii Soward.
Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Pasjonatka   wczesnoszkolnej edukacji językowej dzieci i ich rozwoju. Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych. Wykładowca metodyki nauczania języka angielskiego dzieci.

dr Cezary Wosiński

Prezes Zarządu Grupy Edukacyjnej Soward Prezes Zarządu Brainy Polska Wiceprezes Zarządu Fundacji Soward Kolorowa Edukacja

Doktor nauk humanistycznych; specjalność psychopedagogika twórczości. Posiadający ponad 25-letnie udokumentowane doświadczenie w obszarze zarządzania usługami z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego w środowisku krajowym i międzynarodowym oraz bardzo dobre rozeznanie w zakresie europejskich programów edukacyjnych i badawczych nakierowanych na edukację.

Agnieszka Łukasz

Dyrektor ds. Administracji

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikaty Cambridge (FCE i CAE) potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego.

Od lat skutecznie łączy pracę z poznawaniem świata. Jej doświadczenie zawodowe to kilkanaście lat pracy w jednej z największych sieci hotelowych świata – Grupie Hotelowej Accor.

Katarzyna Pelc

Dyrektor ds. Marketingu

Absolwentka amerykanistyki i mass mediów na Uniwersytecie Łódzkim oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Swoje doświadczenie w marketingu chętnie wykorzystuje podczas studiów podyplomowych MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Z edukacją związana od kilkunastu lat. Pracę w agencjach reklamowych łączyła z obowiązkami wicedyrektora szkoły. Pasjonatka sztuki, sportów i podróży. Śmiało porusza się w dżungli social mediów i adsów.

Tomasz Klekot

Dyrektor ds. IT

Absolwent Politechniki i WSP w Częstochowie. Pracę w branży IT rozpoczął już w 1999 roku. Posiada kilkunastoletnie  doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu serwisami internetowymi i aplikacjami mobilnymi.
Współpracował z wieloma firmami w Polsce i za granicą. 

Rafał Pęczek

Dyrektor Ds. Rozwoju

Absolwent Zarządzania Instytucjami Publicznymi i Samorządowymi na Politechnice Częstochowskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu agencyjną siecią sprzedaży.

Współpracował z najbardziej prestiżowymi firmami w swojej branży, m.in. Orbis Travel, Esky.pl, Traveltech z Krakowa. We wszystkich pełnił funkcje managerskie.

Sylwia Tomalska

DYREKTOR SOWARD SMART KIDS ACADEMY

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej. Dzięki prowadzonym badaniom doskonale zna potrzeby, jakie występują w edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała, stojąc na czele częstochowskiego oddziału jednej z największych franczyz edukacyjnych na świecie. Pracuje nad metodami, które pozwalają dzieciom poznać siebie i odpowiednio wykorzystać swoje talenty i pasje.
Jako trener uczy świadomości ciała, osiągania harmonii i spokoju – tak niezbędnych do zrównoważonego rozwoju. Pasjonatka tańca, podróży i gier planszowych.

Anna Zaborowska

KIEROWNIK PROGRAMU SOWARD SKILLS

Absolwentka pedagogiki o specjalności opiekuńczej z resocjalizacją na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, a także studiów podyplomowych z historii. Od kilku lat aktywnie pracuje z dziećmi i młodzieżą, zarówno w szkołach, jak i ośrodkach czy placówkach dla dzieci.
Pedagog, który pracuje z misją wspierania dzieci w ich wszechstronnym rozwoju.

Scroll to Top
Dostarczamy relacje

Odbierz bezpłatnie Ebooka. Jak prawidłowo chwalić dzieci?