Soward Media Skills to
bezpieczne korzystanie z internetu tworzenie własnych treści krytyczna ocena informacji

Ponad  50 milionów młodych ludzi deklaruje, że chce zostać youtuberami. Absolwenci Soward Media Skills są doskonale wyposażeni w kompetencje medialne, cyfrowe i informatyczne, dzięki którym mogą mądrze, bezpieczne i etycznie korzystać z sieci.

Soward Media Skills to jedyny na rynku program edukacji medialnej i krytycznego korzystania z mediów, który został nagrodzony przez niezależnych ekspertów nagrodą dla najbardziej rozwojowych inicjatyw Słoneczniki 2022 roku.

60 interaktywnych i interdyscyplinarnych warsztatów opartych na metodzie grywalizacji jest gwarancją zaangażowania uczestników i skuteczności edukacji.

Można uczyć mediów nie siedząc non stop przed ekranem? Nie tylko można, a nawet trzeba!

Soward Media Kids to zajęcia pozalekcyjne dedykowane uczniom szkół podstawowych. Dużym atutem tej formuły jest jej elastyczność, a w  zależności od tego, do jakiej grupy wiekowej są kierowane, zajęcia można profilować.

Celem edukacji medialnej jest wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności i narzędzia, które pozwolą im być świadomymi i krytycznymi odbiorcami mediów. Oto kilka głównych celów edukacji medialnej:

01. Krytyczna ocena informacji: Edukacja medialna ma na celu nauczenie uczniów, jak skutecznie analizować i oceniać informacje medialne. Uczą się rozróżniać wiarygodne źródła informacji od fałszywych, rozumieć manipulacje w mediach i identyfikować uprzedzenia czy ukryte intencje.

02. Rozwój umiejętności cyfrowych: W dzisiejszym społeczeństwie cyfrowym ważne jest, aby dzieci miały umiejętności technologiczne, takie jak korzystanie z komputera, przeglądanie internetu, korzystanie z narzędzi edytorskich itp. Edukacja medialna pomaga w rozwijaniu tych umiejętności cyfrowych.

03. Kreowanie własnych treści: Edukacja medialna zachęca uczniów do aktywnego tworzenia treści medialnych. Mogą uczyć się, jak wyrażać swoje pomysły i opinie za pomocą różnych mediów, takich jak pisanie, fotografia, wideo itp. Kreatywne tworzenie treści daje uczniom możliwość wyrażania siebie i rozwijania swojego głosu.

04. Świadome korzystanie z mediów społecznościowych: Media społecznościowe odgrywają dużą rolę w życiu dzieci i młodzieży. Edukacja medialna uczy ich, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z platform społecznościowych, rozumieć konsekwencje swoich działań online, jak dbać o prywatność i jak budować pozytywne relacje w sieci.

05. Wspieranie empatii i szacunku: Edukacja medialna ma na celu rozwijanie empatii i szacunku wśród uczniów. Uczą się rozumienia różnorodności, poszanowania poglądów innych ludzi i wykazują szacunek dla różnych kultur, grup społecznych i perspektyw.

06. Wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych: Edukacja medialna wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych uczniów. Nauka jasnego wyrażania swoich myśli i uczuć, rozumienia słuchaczy i dostosowywania komunikacji do różnych mediów jest kluczowa w społeczeństwie opartym na mediach.

Odtwórz wideo

Poznanie historii mediów pomaga dziecku lepiej zrozumieć świat mediów, rozwijać krytyczne myślenie i korzystać z mediów w sposób świadomy i odpowiedzialny.

 1. Znam historię mediów.
 2. Jestem dziennikarzem.
 3. Za kulisami telewizji.
 4. Odkrywamy magiczny świat radia.
 5. Mam swoją gazetę.

Tworzenie przez dzieci w mediach przynosi wiele korzyści rozwojowych, umożliwiając im rozwijanie kreatywności, umiejętności medialnych, komunikacyjnych i społecznych.

 1. Jestem kreatywny.
 2. Jestem youtuberem
 3. Jestem blogerem.
 4. Mam swoją telewizję
 5. Tworzę podcasty.
 1. Wiem, czym jest informacja.
 2. Odróżniam newsa od fakenewsa.
 3. Jestem reasearchem!
 4. Potrafię porządkować wiadomości.
 5. Znam google i nie zawaham się go użyć.
 1. Odkrywam język mediów.
 2. Wiem, jak się komunikować.
 3. Umiem tworzyć memy.
 4. Potrafię zrobić grafikę.
 5. Wiem, jak zrobić filmik.
 1. Stawiam pierwsze kroki w świecie biznesu.
 2. Wiem, czym jest regulamin i umowa.
 3. Tworzę strategię.
 4. Kręcę swoją pierwszą reklamę.
 5. Już umiem sprzedawać w sieci!
 1. Dbam o swój wizerunek.
 2. Umiem budować relacje.
 3. Chronię prywatność i dbam o bezpieczeństwo: swoje i innych.
 4. Buduję relacje.
 5. Szanuję.

Struktura kursu:

6 kursów kompetencji cyfrowych, medialnych i informacyjnych.
Każdy kurs składa się z 10 lekcji.
Każda lekcja trwa 45 min.
Kurs kompetencji medialnych to łącznie 60 lekcji, czyli 2700 minut mądrej, edukacyjnej zabawy opartej na nowoczesnej metodzie grywalizacji i najnowocześniejszych narzędziach dydaktycznych.

Program trwa rok szkolny.
Każda lekcja kończy się stworzeniem konkretnego dzieła będącego wyrazem nabycia kolejnej kompetencji medialnej.
Dla dzieci 7-10
Dla młodzieży 11 – 15.

Celem edukacji medialnej jest rozwijanie umiejętności i świadomości potrzebnych do skutecznego korzystania z mediów, rozumienia informacji, analizowania treści medialnych i podejmowania odpowiedzialnych decyzji w świecie mediów. Soward Media Skills obejmuje naukę o różnych rodzajach mediów, takich jak telewizja, radio, prasa, Internet, media społecznościowe. Ważnym jej celem jest także kształtowanie umiejętności interpretacji, oceny i tworzenia treści medialnych.

CEL NASZYCH ZAJĘĆ

Edukacja medialna ma na celu przygotowanie uczniów do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym media odgrywają kluczową rolę. Pomaga im rozwijać umiejętności krytycznego myślenia.

KORZYŚCI DLA DZIECKA

Wystąpienie publiczne bez stresu, sonda uliczna dla lokalnej telewizji bez uciekania od kamery i mikrofonu, poprawne wypowiedzenie swojego zdania na forum, napisanie maila, zrobienie zdjęcia i wiele, wiele innych. Nasze życie skład się bowiem z nieustannych kreacji i bycia odbiorcą mediów. Warto wiedzieć jak jedno i drugie robić prawidłowo, właśnie dzięki SOWARD Media Skills.

KORZYŚCI DLA DZIECKA:

Znam historię mediów
Dziecko powinno znać historię mediów z kilku istotnych powodów:

1. Zrozumienie kontekstu:
Poznanie historii mediów pozwala dziecku zrozumieć, jak media ewoluowały i jak wpływały na rozwój społeczeństwa. Dzięki temu zyskuje szerszy kontekst i głębsze spojrzenie na rolę mediów we współczesnym świecie.
2. Krytyczne myślenie:
Poznanie historii mediów pomaga dziecku rozwijać umiejętność krytycznego myślenia. Przez analizę przeszłych przykładów manipulacji medialnej, propagandy czy stereotypów, dziecko uczy się rozpoznawać takie zjawiska we współczesnych mediach i podejmuje bardziej świadome decyzje dotyczące informacji, które odbiera.
3. Świadomość zmian technologicznych:
Historia mediów pokazuje, jak technologia wpływa na rozwój mediów. Dziecko może poznać różnice między dawnymi mediowymi narzędziami a nowoczesnymi platformami cyfrowymi. To zrozumienie pomaga mu lepiej korzystać z mediów i być świadomym ich potencjału.
4. Wykorzystanie mediów jako narzędzia edukacyjnego:
Poznanie historii mediów pozwala dziecku dostrzec, jak media mogą być używane w celach edukacyjnych i społecznych. Dziecko może inspirować się przeszłymi przykładami wykorzystania mediów do szerzenia wiedzy, promowania wartości czy angażowania się w działania społeczne.
5. Umacnianie tożsamości kulturowej:
Historia mediów jest także historią kultury i społeczeństwa. Poznanie różnych aspektów i wydarzeń historycznych związanych z mediami pomaga dziecku lepiej zrozumieć własną tożsamość kulturową i miejsce, jakie media zajmują w ramach tej tożsamości.
6. Inspirowanie kreatywności:
Poznanie historii mediów może być źródłem inspiracji dla dziecka do twórczego wykorzystywania mediów. Przez poznanie różnorodnych form, stylów i osiągnięć w dziedzinie mediów, dziecko może czerpać z tego wiedzę i inspirację do własnej twórczości medialnej.
Poznanie historii mediów pomaga dziecku lepiej zrozumieć świat mediów, rozwijać krytyczne myślenie i korzystać z mediów w sposób świadomy i odpowiedzialny.
Previous slide
Next slide

Tworzę
Tworzenie przez dzieci w mediach przynosi wiele korzyści, włączając w to:

1. Wyrażanie siebie:
Tworzenie w mediach daje dzieciom możliwość wyrażenia swoich myśli, pomysłów i emocji w kreatywny sposób. Mogą tworzyć własne treści, takie jak zdjęcia, wideo, blogi czy opowiadania, które pozwalają im wyrazić swoją indywidualność i unikalność.
2. Rozwój kompetencji medialnych:
Tworzenie w mediach pomaga dzieciom rozwijać umiejętności medialne, takie jak umiejętność korzystania z różnych narzędzi i technologii, rozumienie zasad tworzenia treści, edycji i prezentacji, a także umiejętność oceny informacji i mediów.
3. Kreatywność i innowacyjność:
Tworzenie w mediach rozwija kreatywność i innowacyjność u dzieci. Daje im możliwość eksperymentowania, łączenia różnych mediów i tworzenia czegoś nowego i oryginalnego. Dzieci mogą rozwijać umiejętności problem-solving, myślenia poza utartymi ścieżkami i generowania nowych pomysłów.
4. Budowanie umiejętności komunikacyjnych:
Tworzenie w mediach wymaga komunikacji - zarówno pisemnej, jak i wizualnej. Dzieci uczą się jasnego przekazywania informacji, budowania narracji, prezentowania swoich pomysłów i zdolności skutecznego komunikowania się z innymi.
5. Wzmacnianie pewności siebie:
Tworzenie w mediach daje dzieciom możliwość eksponowania swoich talentów i umiejętności, co z kolei wzmacnia ich pewność siebie. Widząc pozytywne reakcje na swoje twórcze dzieła, zyskują poczucie własnej wartości i motywację do dalszego rozwoju.
6. Budowanie społeczności:
Tworzenie w mediach może być formą współpracy i interakcji z innymi dziećmi o podobnych zainteresowaniach. Dzieci mogą angażować się w projekty grupowe, wymieniać się opiniami i pomysłami, a nawet tworzyć społeczności online, które wzmacniają ich więzi społeczne.
7. Rozwijanie odpowiedzialności i etyki:
Tworzenie w mediach uczy dzieci odpowiedzialności za swoje działania i treści, które tworzą. W ramach edukacji medialnej dzieci uczą się o zasadach praw autorskich, ochronie prywatności, szacunku dla innych użytkowników i konsekwencjach swoich działań online.
Tworzenie przez dzieci w mediach przynosi wiele korzyści rozwojowych, umożliwiając im rozwijanie kreatywności, umiejętności medialnych, komunikacyjnych i społecznych. Wspiera ich rozwój jako pe
Previous slide
Next slide

Krytyczne korzystanie z mediów
Dziecko powinno umieć krytycznie korzystać z mediów z kilku ważnych powodów:

1. Rozpoznawanie wiarygodnych informacji:
W obecnej erze informacyjnej, dostęp do różnorodnych treści jest ogromny. Dzieci powinny być w stanie rozpoznawać wiarygodne źródła informacji i odróżniać je od nieprawdziwych lub manipulacyjnych treści. Krytyczne myślenie pozwala im ocenić informacje pod kątem ich wiarygodności, sprawdzić źródła i badać różne perspektywy.
2. Ochrona przed dezinformacją:
Krytyczne podejście do mediów pomaga dzieciom odróżniać fakty od opinii, a także rozpoznawać manipulacyjne techniki używane w celu wpływania na ich przekonania i zachowania. Dzięki temu są bardziej odporne na dezinformację i fake newsy.
3. Budowanie świadomości medialnej:
Krytyczne korzystanie z mediów pomaga dzieciom rozwijać świadomość medialną, czyli zdolność rozumienia, jak media działają, jakie są ich cele i jak wpływają na nasze społeczeństwo. Dzieci uczą się analizować sposoby prezentacji informacji, manipulacji emocjonalnych i perswazji.
4. Wzmacnianie samokontroli:
Krytyczne korzystanie z mediów wymaga umiejętności samokontroli. Dzieci uczą się kontrolować swoje reakcje na treści medialne, nie poddawać się natychmiastowym impulsom i niezależnie oceniać, co jest dla nich wartościowe i odpowiednie.
5. Rozwój umiejętności badawczych:
Krytyczne korzystanie z mediów rozwija umiejętności badawcze u dzieci. Zachęca je do zadawania pytań, szukania odpowiedzi, sprawdzania faktów i dochodzenia do własnych wniosków. Dzieci uczą się być aktywnymi uczestnikami procesu poznawczego.
6. Zwiększenie odporności psychicznej:
Krytyczne korzystanie z mediów pomaga dzieciom budować odporność psychiczną na negatywne treści, hejt, cyberprzemoc czy naciski społeczne. Uczy ich, jak radzić sobie z trudnościami i negatywnymi wpływami, jak zachować równowagę emocjonalną i dbać o swoje dobrostan.
7. Samoświadomość i autorefleksja:
Krytyczne korzystanie z mediów pobudza dziecko do refleksji na temat własnych przekonań, wartości i postaw. Uczy dzieci rozpoznawać, jak media wpływają na ich postrzeganie świata i jakie są ich reakcje emocjonalne na różne treści.
Previous slide
Next slide

Język mediów
Dziecko powinno znać język mediów z kilku istotnych powodów:

1. Skuteczna komunikacja:
Język mediów to specyficzny sposób komunikacji, który różni się od tradycyjnego języka mówionego lub pisemnego. Dzieci, które znają język mediów, są w stanie skuteczniej przekazywać swoje myśli, pomysły i emocje poprzez media, takie jak wideo, zdjęcia, posty w mediach społecznościowych czy blogi.
2. Zrozumienie treści medialnych:
Język mediów obejmuje również specyficzne formy wyrażania treści, takie jak montaż wideo, efekty dźwiękowe, edycja grafiki czy używanie haseł i skrótów. Znajomość tego języka umożliwia dzieciom lepsze zrozumienie treści, które konsumują, i pełniejsze korzystanie z różnych mediów.
3. Wykorzystanie potencjału mediów:
Język mediów pozwala dzieciom na pełne wykorzystanie potencjału mediów do twórczego wyrażania siebie, opowiadania historii, prezentowania informacji i komunikowania się z innymi. Znając język mediów, dzieci mogą świadomie używać różnych technik i narzędzi, aby przekazać swoje przesłanie.
4. Ocena i analiza treści medialnych:
Znajomość języka mediów pozwala dzieciom na ocenę i analizę treści, które konsumują. Mogą rozpoznać różne strategie manipulacyjne, rozumieć intencje twórców treści, a także identyfikować trendy i wzorce obecne w mediach.
5. Bezpieczeństwo w świecie cyfrowym:
Znając język mediów, dzieci są bardziej świadome zagrożeń i ryzyk związanych z internetem i mediami społecznościowymi. Mogą zrozumieć, jakie informacje są prywatne i jak chronić swoją prywatność online.
6. Twórcze wykorzystanie mediów:
Język mediów umożliwia dzieciom twórcze korzystanie z różnych narzędzi i platform medialnych. Mogą tworzyć własne treści, takie jak filmy, podcasty, grafiki czy animacje, które dają im możliwość wyrażania siebie w oryginalny sposób.
7. Adaptacja do zmieniającego się świata:
Żyjemy w społeczeństwie medialnym, w którym media odgrywają kluczową rolę. Znajomość języka mediów jest niezbędna dla dzieci, aby być aktywnymi i świadomymi uczestnikami tego świata, umieć się adaptować do zmian i skutecznie poruszać się w środowisku cyfrowym.
Previous slide
Next slide

Media biznes
Dziecko powinno znać reguły mediów biznesowych z kilku ważnych powodów:

1. Świadome korzystanie z treści reklamowych:
Reguły mediów biznesowych pomagają dzieciom rozumieć różnicę między treściami redakcyjnymi a reklamami. Dzięki temu są bardziej świadome, że nie wszystko, co widzą w mediach, jest obiektywną informacją, lecz może być sprzedażowym przekazem.
2. Ochrona przed manipulacją reklamową:
Znajomość reguł mediów biznesowych pozwala dzieciom rozpoznawać manipulacyjne techniki stosowane w reklamach, takie jak sugestywne komunikaty, używanie emocji czy wpływanie na zachowania konsumenckie. Dzieci stają się bardziej odpornymi konsumentami, które są mniej podatne na wpływ reklam i mogą podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe.
3. Rozwój umiejętności oceny wiarygodności informacji:
Reguły mediów biznesowych zobowiązują do rzetelnego prezentowania informacji i do oznaczania materiałów sponsorowanych. Dzieci, które znają te reguły, są lepiej wyposażone w umiejętność oceny wiarygodności informacji, sprawdzania źródeł i krytycznego podejścia do tego, co czytają lub oglądają.
4. Budowanie świadomego podejścia do konsumpcji mediów:
Reguły mediów biznesowych pomagają dzieciom budować świadome podejście do konsumpcji mediów. Dzieci uczą się, że nie wszystko, co widzą lub czytają, jest obiektywną prawdą, i że istnieje ekonomiczny motyw w biznesie mediów. To zachęca dzieci do samodzielnego poszukiwania informacji, rozwoju umiejętności krytycznego myślenia i zdrowego sceptycyzmu.
5. Poszanowanie prywatności i ochrona danych osobowych:
Reguły mediów biznesowych związane z ochroną prywatności i danych osobowych wpływają na świadomość dzieci w kwestii bezpieczeństwa w świecie online. Dzieci, które rozumieją, jak ich dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane, są bardziej świadome i ostrożne w udostępnianiu informacji o sobie w mediach cyfrowych.
6. Budowanie etycznego zachowania w mediach:
Reguły mediów biznesowych często obejmują normy etyczne dotyczące informacji, prywatności, uczciwości i poszanowania innych użytkowników. Dzieci, które są świadome tych reguł, uczą się postępować etycznie w mediach, szanować prawa innych i działać zgodnie z zasadami fair play.
Znajomość reguł mediów biznesowych umożliwia dzieciom krytyczne i świadome korzystanie z mediów, chroni je przed manipulacją i pomaga w budowaniu zdrowych nawyków konsumpcji mediów. Jest to niezbędne, aby dzieci mogły funkcjonować jako odpowiedzialni i świadomi uczestnicy w świecie mediów.
Previous slide
Next slide

Cybermaniery
Dziecko powinno znać cybermanierę, czyli zasady zachowania i etyki w świecie internetu, z kilku ważnych powodów:

1. Bezpieczeństwo online:
Znajomość cybermanier pomaga dzieciom chronić się przed zagrożeniami online, takimi jak cyberprzemoc, nadużywanie prywatności, oszustwa internetowe czy niewłaściwe kontakty. Dzieci uczą się, jak uważać na swoje dane osobowe, jak unikać podejrzanych sytuacji i jak reagować w przypadku nieodpowiedniego zachowania innych użytkowników.
2. Szacunek i uprzejmość w sieci:
Cybermaniera promuje szacunek, uprzejmość i empatię w interakcjach online. Dzieci uczą się, że w sieci obowiązują takie same zasady grzeczności i szacunku jak w świecie rzeczywistym. Dowiadują się, jak konstruktywnie komunikować się w sieci, jak unikać obraźliwego języka i jak być taktownym wobec innych użytkowników.
3. Odpowiedzialność za własne działania:
Znajomość cybermanier pomaga dzieciom zrozumieć, że są odpowiedzialne za swoje działania w sieci. Uczą się, że ich słowa i działania mają konsekwencje, zarówno dla nich samych, jak i dla innych osób. Dzieci są zachęcane do rozważnego korzystania z internetu, szanowania prywatności innych osób i dbania o dobre imię w sieci.
4. Kreatywne i konstruktywne korzystanie z internetu:
Cybermaniera zachęca dzieci do kreatywnego i konstruktywnego korzystania z internetu. Uczą się, jak tworzyć pozytywne treści, jak dzielić się wiedzą i pasjami z innymi użytkownikami. Dzieci zdobywają umiejętności twórcze, rozwijają swoje zainteresowania i uczestniczą w konstruktywnych dyskusjach online.
5. Świadomość cyfrowa:
Znajomość cybermanier jest częścią ogólnej świadomości cyfrowej. Dzieci uczą się, jak rozpoznawać wiarygodne źródła informacji, jak chronić swoją prywatność, jak zarządzać czasem spędzanym online i jak utrzymywać zdrową równowagę między światem wirtualnym a rzeczywistym.
Znajomość cybermanier jest niezwykle istotna dla dzieci, aby mogły bezpiecznie, odpowiedzialnie i pozytywnie korzystać z internetu oraz budować zdrowe relacje i społeczności online.
Previous slide
Next slide
Scroll to Top
Odbierz bezpłatnie plik PDF "25 wskazówek, jak wychować kreatywne dziecko"

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną

Dostarczamy relacje

Odbierz bezpłatnie Ebooka. Jak prawidłowo chwalić dzieci?