Raport Institute for The Future University of Phoenix, USA

W 2020 roku ukazała się Raport Institute for The Future University of Phoenix, USA. Autorzy opracowania zwracają uwagę na czynniki, które mają obecnie wpływ na rozwój społeczeństw. Najważniejsze z nich to: wydłużenie życia, powszechna automatyzacja, wzrost znaczenia baz danych, nowe narzędzia komunikacji, nowe formy produkcji, globalizacja. Na podstawie tych czynników autorzy raportu prezentują również umiejętności …

Raport Institute for The Future University of Phoenix, USA Read More »