Odporność Psychiczna Dzieci i Młodzieży – dlaczego warto ją budować?

Udostępnij

Odporność psychiczna  to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, presją, trudnościami. To swoista umiejętność dostosowania się do niełatwych sytuacji, odbierania ich jako pozytywne i rozwijania elastyczności psychicznej. Soward, jako lider nowej edukacji, nie ma najmniejszych nawet wątpliwości, że dzieci nie tylko można, ale i trzeba nauczyć bycia odpornymi. „Adaptacja do zmian, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i budowania zdrowych relacji z innymi jest tym, czym powinni wyruszyć w życie” – przekonuje dr Cezary Wosiński.

Co buduje odporność psychiczną dzieci i młodzieży?

Jest wiele czynników determinujących odporność psychiczną dzieci i młodzieży. Co to dokładnie oznacza?

Pozytywne myślenie

Odporna psychicznie młodzież jest zdolna do widzenia pozytywów nawet w trudnych sytuacjach. To pomaga im zmniejszyć negatywne skutki stresu.

Umiejętność rozwiązywania problemów

 Dzieci i młodzież o silnej odporności psychicznej potrafią skupić się na rozwiązywaniu problemów i szukaniu efektywnych strategii.

Wsparcie społeczne

Dzieci i młodzież potrzebują wsparcia rodziny, przyjaciół i innych bliskich osób. Wspierający związek z opiekunami jest kluczowy dla odporności psychicznej.

Zdolność radzenia sobie ze stresem

 Odporna młodzież potrafi skutecznie radzić sobie ze stresem, korzystając z technik relaksacyjnych lub innych strategii.

Zdolność do rozumienia i wyrażania emocji

Rozwijanie umiejętności rozumienia i wyrażania emocji pomaga młodzieży radzić sobie z trudnymi uczuciami.

Dlaczego odporność psychiczna jest tak istotna?

Odporność psychiczna jest kluczowym elementem zdrowego rozwoju dziecka i młodzieży. Pomaga im radzić sobie z trudnościami życiowymi, przeciwdziałać problemom zdrowotnym psychicznym, takim jak depresja czy lęki oraz osiągać sukcesy w nauce i życiu społecznym.

Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i młodzieży?

Sposobów na wspieranie niełatwego procesu budowania odporności psychicznej najmłodszych jest wiele: od budowania zdrowych relacji, poprzez dzielenie się sposobami na skuteczne radzenie sobie ze stresem po danie dziecku przestrzenie na wyrażenie emocji. To ważne, aby dzieci wiedziały, że ich emocje są ważne, potrzebne i akceptowalne.

Odporność psychiczna jest niezbędną umiejętnością, która pomaga dzieciom i młodzieży radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Wspierając ich rozwój psychiczny, budując zdrowe relacje i ucząc pozytywnego myślenia, możemy pomóc im rozwijać tę kluczową cechę, która będzie miała wpływ na ich całe życie.

Na blogu

Blog

Życzliwość. Dlaczego warto jej uczyć?

Życzliwość. Dlaczego warto jej uczyć? Mówiąc o treningu kompetencji przyszłości, nie sposób nie wspomnieć o ważnej roli życzliwości. Uproszczona siostra empatii, jak zwykło się ją nazywać, jest fundamentem wartościowych relacji z innymi, a te, jak wiemy, są podstawą dobrego funkcjonowania: zarówno tu i

Czytaj więcej »
Blog

Dlaczego prawa dziecka są ważne?

Prawa dziecka są ważne z wielu powodów, a ich uznawanie i respektowanie stanowi fundament etycznego i humanitarnego podejścia do spraw dzieci. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka, a najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka

Czytaj więcej »
Scroll to Top
Dostarczamy relacje

Pobieram kalendarz bezpłatnie.