Dlaczego dzieci powinny wiedzieć, jak działają media?

Udostępnij

Edukacja medialna staje się koniecznością. Media coraz częściej ingerują w życie człowieka, a będą ingerować jeszcze bardziej. Rzetelny proces kształcenia i rozwijania kompetencji związanych z mediami, który ma na celu uczynienie młodych bardziej świadomymi, krytycznymi i kompetentnymi użytkownikami mediów, pozwala im zrozumieć, jak działają media. Dzięki temu najmłodsi uczą się korzystania z sieci w sposób odpowiedzialny. Edukację medialną można ujmować jako edukację „o” mediach, „do” mediów i „przez” media – jak pisze Beata Krzesińska-Żach. Kompilacja tych trzech podejść daje efekt, o jaki nam powinno chodzić – przekonuje Ania Hacuś, autorka programu #SowardMediaKids.

Dlaczego tak ważne jest, aby najmłodsi znali kulisy powstawania treści medialnych?

Rzetelna edukacja medialna ma na celu:

1. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia: Edukacja mediowa pomaga dzieciom rozwijać umiejętność analizy informacji, oceny źródeł i rozumienia, jak media działają. Dzięki temu dzieci stają się bardziej krytycznymi odbiorcami informacji, co jest istotne w epoce fake newsów i dezinformacji.

2. Uczenie bezpieczeństwa online: W dzisiejszym świecie wiele dzieci korzysta z internetu i mediów społecznościowych. Zrozumienie zagrożeń związanych z przestępczością internetową, cyberprzemocą i prywatnością online jest niezwykle istotne. Edukacja mediowa pomaga dzieciom chronić siebie i swoje dane online.

3. Nabywanie świadomości manipulacji medialnej: Media często próbują wpłynąć na nasze przekonania i zachowania. Dzieci powinny być świadome różnych technik manipulacji medialnej, takich jak reklama, propaganda czy efekt bańki informacyjnej.

4. Nabywanie kulturowej i społecznej świadomości: Media odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu naszej kultury i społeczeństwa. Rozumienie, jak media odzwierciedlają różne grupy społeczne, kultury i ideologie, pomaga dzieciom lepiej zrozumieć świat, w którym żyją.

5. Uczenie kreatywności i wyrażania siebie: Media mogą być narzędziem wyrażania siebie. Dzieci, które rozumieją, jak działałyby różne media, mogą wykorzystać je do wyrażania swoich pomysłów i tworzenia własnych treści.

6. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: Edukacja medialna pomaga w rozwoju umiejętności komunikacji, zarówno w zakresie mówienia, jak i pisania. Dzieci uczą się, jak wyrażać swoje myśli i idee w sposób skuteczny i przekonujący.

7. Przygotowanie do przyszłości: Współczesny świat jest silnie związany z mediami, technologią i informacją. Dlatego warto, aby dzieci miały odpowiednie kompetencje medialne, które pomogą im odnaleźć się w przyszłości.

Ważne jest, aby edukacja medialna była skierowana do odpowiedniego wieku i stopnia rozwoju dziecka, a także uwzględniała różnice kulturowe i społeczne. Dzieci, które są dobrze wykształcone pod względem mediów, są bardziej samodzielne i mają narzędzia do skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym zglobalizowanym i medialnym społeczeństwie.

Na blogu

Blog

Życzliwość. Dlaczego warto jej uczyć?

Życzliwość. Dlaczego warto jej uczyć? Mówiąc o treningu kompetencji przyszłości, nie sposób nie wspomnieć o ważnej roli życzliwości. Uproszczona siostra empatii, jak zwykło się ją nazywać, jest fundamentem wartościowych relacji z innymi, a te, jak wiemy, są podstawą dobrego funkcjonowania: zarówno tu i

Czytaj więcej »
Blog

Dlaczego prawa dziecka są ważne?

Prawa dziecka są ważne z wielu powodów, a ich uznawanie i respektowanie stanowi fundament etycznego i humanitarnego podejścia do spraw dzieci. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka, a najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka

Czytaj więcej »
Scroll to Top
Dostarczamy relacje

Pobieram kalendarz bezpłatnie.