Wspólne sprzątanie? To ma sens!

Udostępnij

Wiele osób zwraca uwagę na to, jak bardzo niesamodzielne w dzisiejszych czasach są dzieci. Z długofalowych badań przeprowadzonych przez profesor Martę Rossman wynika, że włączenie dziecka, począwszy od 3 roku życia, w realizację różnych obowiązków, jest jednym z lepszych prognostyków sukcesu w dorosłym życiu. Uczy samodzielności i współpracy w grupie.

Nauka pracy zespołowej pomaga dziecku doskonalić wiele umiejętności społecznych, takich jak cierpliwość, empatia, komunikacja, szacunek dla innych, kompromis i tolerancja. Pomaga również rozwinąć pewność siebie i zaufanie do innych.

Lata szkoły podstawowej są pełne okazji do rozwijania tych umiejętności, a dzieci, które od najmłodszych lat opanują pracę zespołową, będą stanowić pozytywne wzory do naśladowania również dla innych dzieci. Ostatnie badania przeprowadzone przez niemiecki Instytut Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka i Uniwersytet Duke’a wykazały, że już trzyletnie dzieci rozumieją wartość pracy zespołowej, ale to nie znaczy, że zawsze przychodzi ona naturalnie. Lata szkoły podstawowej to doskonały czas na kultywowanie etosu pracy zespołowej, z którego Twoje dziecko będzie czerpać przez całe życie, a wiele zajęć w klasie i poza nią ma na celu pomóc dzieciom przyzwyczaić się do bycia członkami zespołu.

Dlaczego warto włączać dzieci w akcje typu wspólne wiosenne porządki, czy sprzątanie świata.

Dzieci, które są w wieku szkolnym, uczą się w ten sposób lepszego planowania, organizowania czasu oraz samodzielności,

Dziecko nabywa także nowe kompetencje społeczne – chodzi tu o umiejętność współpracy, pomagania, wspierania innych.

Dziecko uczy się, że obowiązki nie muszą być przykrą koniecznością.

Pokażmy dzieciom wartość i satysfakcję z wykonanej pracy. Bądźmy dla nich wzorem i przykładem. Angażujmy się wspólnie w pracę z nimi. Sprawi to, że dziecko lepiej odnajdzie się w relacjach rodzinnych.

Powiedzcie dziecku, jak ważna jest jego pomoc!

#BudujemyKapitałDziecka #SowardValues #SowardQuality #Soward

Na blogu

Blog

Europejski Dzień Języków – dlaczego warto go świętować?

Jest wiele powodów, dla których warto włączać najmłodszych w Europejski Dzień Języków. Dlaczego to święto jest tak ważne dla Grupy Soward – prekursora nowej edukacji, grupy edukacyjnej posiadającej już ponad 260 ośrodków w całej Polsce? – Dobrze wiemy, że efektywność komunikacji, także w

Czytaj więcej »
Scroll to Top