Wspólne sprzątanie? To ma sens!

Udostępnij

Wiele osób zwraca uwagę na to, jak bardzo niesamodzielne w dzisiejszych czasach są dzieci. Z długofalowych badań przeprowadzonych przez profesor Martę Rossman wynika, że włączenie dziecka, począwszy od 3 roku życia, w realizację różnych obowiązków, jest jednym z lepszych prognostyków sukcesu w dorosłym życiu. Uczy samodzielności i współpracy w grupie.

Nauka pracy zespołowej pomaga dziecku doskonalić wiele umiejętności społecznych, takich jak cierpliwość, empatia, komunikacja, szacunek dla innych, kompromis i tolerancja. Pomaga również rozwinąć pewność siebie i zaufanie do innych.

Lata szkoły podstawowej są pełne okazji do rozwijania tych umiejętności, a dzieci, które od najmłodszych lat opanują pracę zespołową, będą stanowić pozytywne wzory do naśladowania również dla innych dzieci. Ostatnie badania przeprowadzone przez niemiecki Instytut Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka i Uniwersytet Duke’a wykazały, że już trzyletnie dzieci rozumieją wartość pracy zespołowej, ale to nie znaczy, że zawsze przychodzi ona naturalnie. Lata szkoły podstawowej to doskonały czas na kultywowanie etosu pracy zespołowej, z którego Twoje dziecko będzie czerpać przez całe życie, a wiele zajęć w klasie i poza nią ma na celu pomóc dzieciom przyzwyczaić się do bycia członkami zespołu.

Dlaczego warto włączać dzieci w akcje typu wspólne wiosenne porządki, czy sprzątanie świata.

Dzieci, które są w wieku szkolnym, uczą się w ten sposób lepszego planowania, organizowania czasu oraz samodzielności,

Dziecko nabywa także nowe kompetencje społeczne – chodzi tu o umiejętność współpracy, pomagania, wspierania innych.

Dziecko uczy się, że obowiązki nie muszą być przykrą koniecznością.

Pokażmy dzieciom wartość i satysfakcję z wykonanej pracy. Bądźmy dla nich wzorem i przykładem. Angażujmy się wspólnie w pracę z nimi. Sprawi to, że dziecko lepiej odnajdzie się w relacjach rodzinnych.

Powiedzcie dziecku, jak ważna jest jego pomoc!

#BudujemyKapitałDziecka #SowardValues #SowardQuality #Soward

Na blogu

Blog

Dlaczego warto uczyć dzieci o mediach?

O rosnącej roli mediów w życiu najmłodszych nie trzeba nikogo przekonywać. Ich wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci jest ogromny i – co warte podkreślenia – nie zawsze pozytywny. Coraz częściej zauważa się, że czytanie bajek, spacer czy wspólna zabawa z dzieckiem

Czytaj więcej »
Blog

Pokolenie płatków śniegu – co warto wiedzieć?

W ostatnich latach termin „pokolenie płatków śniegu” stał się popularnym określeniem, używanym często w kontekście młodszych generacji, szczególnie millenialsów i pokolenia Z. Opisuje się nim młodych ludzi o cechach osób nadmiernie wrażliwych, nietolerancyjnych wobec krytyki i nadmiernie przekonanych o swojej wyjątkowości. Ale czy

Czytaj więcej »
Scroll to Top
Dostarczamy relacje

Odbierz bezpłatnie Ebooka. Jak prawidłowo chwalić dzieci?