Edu3Dkacja to
druk 3D dla dzieci projektowanie komputerowe w 3D orientacja przestrzenna

Edu3dkacja

Na naszych zajęciach stawiamy na rozwój wyobraźni przestrzennej, myślenie abstrakcyjne i nabieranie umiejętności konstrukcyjnych. Dzieci uczą się komputerowego projektowania 3D w prostych programach typu CAD, dostosowanych do wieku młodych konstruktorów. Uczestnicy mają tym samym do czynienia z wieloma zagadnieniami z matematyki, w tym z geometrii. Zdobywana w ten sposób wiedza i umiejętności mają praktyczne zastosowanie zarówno w szkole jak i w wielu sferach życia.

Nasz kurs Edu3Dkacja jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 9 lat. Zajęcia prowadzimy zwykle w grupach 8-12 uczestników, dostosowanych do siebie wiekowo. Warsztaty z projektowania polegają na pracy przy komputerze, a towarzyszy im drukarka 3D, która pracuje na żywo w czasie trwania zajęć. Kurs ten skierowany jest szczególnie do dzieci wykazujących zainteresowanie informatyką, działaniami wykorzystującymi komputer, nowoczesnymi technologiami ale także i tych, które przejawiają chęci do tworzenia, budowania, generowania własnych pomysłów i szukają ujścia dla swojej kreatywności. Na naszych zajęciach pokazujemy dzieciom jeden ze sposobów przemiany pomysłów w rzeczywistość, przetworzenia wytworów wyobraźni w prawdziwe i namacalne dzieło.

5 głównych oczekiwań, które spełnia program naszego kursu

01.

Poznanie funkcjonowania i obsługi drukarki 3D.

02.

Nabycie umiejętności projektowania modeli trójwymiarowych.

03.

Tworzenie własnych przedmiotów w nowoczesnej technologii 3D.

04.

Rozwój wyobraźni przestrzennej i kreatywnego myślenia.

05.

Poszerzenie wiedzy z dziedzin matematyki.

Struktura kursu

Kurs rozpisany jest na rok z możliwością kontynuacji na wyższym poziomie. Pierwszy rok podzielony jest na 2 etapy. Każdy etap realizowany jest w ciągu jednego semestru i obejmuje 15 spotkań standardowych, odbywających się raz w tygodniu i trwających po 90 minut. Etap kończy się podsumowaniem i  sprawdzeniem nabytych umiejętności z obsługi programu do projektowania i drukarki 3D.

20

Dostosowany do uczestnika system uczenia się

Każde spotkanie to czas trwania dwóch godzin lekcyjnych (90 minut), który jest wystarczający do zrealizowania zaplanowanego na jedną sesję materiału i uwzględnia także zapas czasu dla uczestników pracujących wolniej.

Zalety naszego kursu projektowania przestrzennego i druku 3D

Projektowanie komputerowe w trójwymiarze!
Orientacja przestrzenna i druk 3D dla dzieci.

Edu3Dkacja to projektowanie komputerowe 3D w wersji dziecięcej. Zajęcia, które są dedykowane dzieciom od 7. roku życia i których celem jest wzmacnianie orientacji przestrzennej najmłodszych i zaznajomienie ich z tajnikami technologicznymi. Program wspierający i rozwijający zainteresowanie informatyką i wszystkimi działaniami wykorzystującymi komputer.

Projektowanie komputerowe 3D i druk 3D to przyszłość. Nowoczesne technologie, dzięki którym projekty zmieniają się w rzeczywistość, a wytwory wyobraźni stają się faktem. 3D to projekt, który kształtuje i wspiera umiejętność orientacji w przestrzeni i zachęca do tworzenia, budowania i generowania własnych pomysłów.

Projektowanie komputerowe 3D to zajęcia, które stawiają na rozwój wyobraźni, myślenie abstrakcyjne i nabieranie umiejętności konstrukcyjnych. Druk 3D dla dzieci to zajęcia, w czasie których uczą się oni komputerowego projektowania 3D w prostych programach typu CAD dostosowanych do wieku młodych konstruktorów. Uczestnicy mają tym samym do czynienia z wieloma zagadnieniami z matematyki, w tym z geometrii. Zdobywana w ten sposób wiedza i umiejętności mają praktyczne zastosowanie zarówno w szkole jak i w wielu sferach życia, a jednocześnie są prawdziwym przygotowaniem do zawodu.

Scroll to Top
Odbierz bezpłatnie plik PDF "25 wskazówek, jak wychować kreatywne dziecko"

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną