Edu3Dkacja to
druk 3D dla dzieci projektowanie komputerowe w 3D orientacja przestrzenna

Edu3dkacja

Na naszych zajęciach stawiamy na rozwój wyobraźni przestrzennej, myślenie abstrakcyjne i nabieranie umiejętności konstrukcyjnych. Dzieci uczą się komputerowego projektowania 3D w prostych programach typu CAD, dostosowanych do wieku młodych konstruktorów. Uczestnicy mają tym samym do czynienia z wieloma zagadnieniami z matematyki, w tym z geometrii. Zdobywana w ten sposób wiedza i umiejętności mają praktyczne zastosowanie zarówno w szkole jak i w wielu sferach życia.

Nasz kurs Edu3Dkacja jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 9 lat. Zajęcia prowadzimy zwykle w grupach 8-12 uczestników, dostosowanych do siebie wiekowo. Warsztaty z projektowania polegają na pracy przy komputerze, a towarzyszy im drukarka 3D, która pracuje na żywo w czasie trwania zajęć. Kurs ten skierowany jest szczególnie do dzieci wykazujących zainteresowanie informatyką, działaniami wykorzystującymi komputer, nowoczesnymi technologiami ale także i tych, które przejawiają chęci do tworzenia, budowania, generowania własnych pomysłów i szukają ujścia dla swojej kreatywności. Na naszych zajęciach pokazujemy dzieciom jeden ze sposobów przemiany pomysłów w rzeczywistość, przetworzenia wytworów wyobraźni w prawdziwe i namacalne dzieło.

5 głównych oczekiwań, które spełnia program naszego kursu

01.

Poznanie funkcjonowania i obsługi drukarki 3D.

02.

Nabycie umiejętności projektowania modeli trójwymiarowych.

03.

Tworzenie własnych przedmiotów w nowoczesnej technologii 3D.

04.

Rozwój wyobraźni przestrzennej i kreatywnego myślenia.

05.

Poszerzenie wiedzy z dziedzin matematyki.

Struktura kursu

Kurs rozpisany jest na rok z możliwością kontynuacji na wyższym poziomie. Pierwszy rok podzielony jest na 2 etapy. Każdy etap realizowany jest w ciągu jednego semestru i obejmuje 15 spotkań standardowych, odbywających się raz w tygodniu i trwających po 90 minut. Etap kończy się podsumowaniem i  sprawdzeniem nabytych umiejętności z obsługi programu do projektowania i drukarki 3D.

20

Dostosowany do uczestnika system uczenia się

Każde spotkanie to czas trwania dwóch godzin lekcyjnych (90 minut), który jest wystarczający do zrealizowania zaplanowanego na jedną sesję materiału i uwzględnia także zapas czasu dla uczestników pracujących wolniej.

Zalety naszego kursu projektowania przestrzennego i druku 3D

Projektowanie komputerowe w trójwymiarze!
Orientacja przestrzenna i druk 3D dla dzieci.

Edu3Dkacja to projektowanie komputerowe 3D w wersji dziecięcej. Zajęcia, które są dedykowane dzieciom od 7. roku życia i których celem jest wzmacnianie orientacji przestrzennej najmłodszych i zaznajomienie ich z tajnikami technologicznymi. Program wspierający i rozwijający zainteresowanie informatyką i wszystkimi działaniami wykorzystującymi komputer.

Projektowanie komputerowe 3D i druk 3D to przyszłość. Nowoczesne technologie, dzięki którym projekty zmieniają się w rzeczywistość, a wytwory wyobraźni stają się faktem. 3D to projekt, który kształtuje i wspiera umiejętność orientacji w przestrzeni i zachęca do tworzenia, budowania i generowania własnych pomysłów.

Projektowanie komputerowe 3D to zajęcia, które stawiają na rozwój wyobraźni, myślenie abstrakcyjne i nabieranie umiejętności konstrukcyjnych. Druk 3D dla dzieci to zajęcia, w czasie których uczą się oni komputerowego projektowania 3D w prostych programach typu CAD dostosowanych do wieku młodych konstruktorów. Uczestnicy mają tym samym do czynienia z wieloma zagadnieniami z matematyki, w tym z geometrii. Zdobywana w ten sposób wiedza i umiejętności mają praktyczne zastosowanie zarówno w szkole jak i w wielu sferach życia, a jednocześnie są prawdziwym przygotowaniem do zawodu.

Scroll to Top
Odbierz bezpłatnie plik PDF "25 wskazówek, jak wychować kreatywne dziecko"

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną

Dostarczamy relacje

Odbierz bezpłatnie Ebooka. Jak prawidłowo chwalić dzieci?