Pozytywny wpływ matematyki mentalnej na rozwój mózgu dziecka

Badania naukowe dotyczące pozytywnego wpływu treningu matematyki mentalnej (jak Brainy Abacus) na wzrost inteligencji dzieci prowadzone sa od lat w różnych krajach na świecie. Jednoznacznie dowodzą pozytywnego wpływu na rozwój poznawczy dzieci. Jedne z takich badań przeprowadzono w Sudanie na próbie 3185 dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Próbę podzielono na dwie grupy …

Pozytywny wpływ matematyki mentalnej na rozwój mózgu dziecka Read More »